Буриадын тусгаар тогтнолын түлөөлх улас төрын байгууллагуудын ехэ хурал
Нью-Йорк хото, 7-р hарын 23-д

 1. Буриадын тусгаар тогтнолыг дэмжигшэд бидэ аливаа үндэстнийг ялгаварлан гадуурхах, хоморголон устгах үйл ажиллагаа явуулахыг хүлээн зүбшөөхэ болохгүй гэжэ үзэж байна. Бидэ Орос эзэнт гүрэн, Зөвлөлт Холбоот Улас, мүн Россиин Федераци үйлэдэhэн бүхы гэмтэ хэрэгт огт оролцохгүй гэдгээ мэдэгдэж байна.
 2. Российн Федераци Грузидэ эзэрхэг добтолго, Сирие бөмбөгдөж, Чечен ард түмниие хоморголон устгаж, дараа нь Ичкериин Уласыг эзлэн абаханыг бидэ эрэлхэ буруушээж, Крымын хахад аралыг анекси үбэршэлгэ, Украиныг муу мэхэтэй гэм эзэмдэлгэ, үйлдсэн бүхы гэмт хэрэг үйлдэж, Буриадын цэргийн “тусгай ажиллагаанд” мэхын дайнд оролцож буй буриад залуушуулыг арга замаар усадхаханиие бидэ хүлеэн зүбшөөхэгүй байна.
 3. 1937 онд буриад арад түмнай геноцид, 1958 онд Буряад-Монгол Бүгд Найрамдах Улсын болон буряад-монгол арад түмниие нэрые һэлгэхэн хууль бусад үйлдэл, 1973 болон 2014 онд буряад хэлие устгаhан үйлдлүүдийг уласхоорондын хэмжээнд хүлээн зөбшөөрөхыг бэлдэж байна.
 4. Хамагиин гол асуудал бол Буриад Уласын бүрэн эрхэтэ байдлыг сэргээж, Российн Федерациһаа hалаан тусгаарлахад бэлэдхэл ябдал юм. Ойрын ирээдүйд буриад арад түмнай нэрэ хүндэ болон бусад сөрөг үрэ дагаварнууд хүргэж болзошгүй терроризмые ивээн тэтгэгч гэжэ олон уласад хүлээн зөбшөөрөгдhөн уласын нэгэ хэсэг байхыг бидэ хүлеен зөбшөөхэ болохгүй мүнөө болон мүн түүхэн хэтын байдалын хубида.
 5. Российн Федераци бүрэн задран унаhан али мүнөөнэй газарзүин хилэ хязгаарт хадгалагдан үлдhэн тохиолдолд Буриадын арад түмэн түүхэн газар нютагаа бусааж абаха, түүнчлэн геноцид, бидний соёлыг дараха нь, хууль бус үйлдлүүдын шалтагаанhаа арад түмэндээ учирhан нэхэн түлэхэ эрхээ абаха үлдэх болно.

Нью-Йорк, 23.07.2023

 • Пурбо Дамбиев
  волонтер Бурятского инфо-центра в Улан-Баторе
 • Цыренов Баир
  гражданский активист, режиссёр, блогер
 • Саяна Зандеева
  социолог
 • Надежда Низовкина
  правозащитник, юрист по политическим делам
 • Доржо Дугаров
  со-председатель демократического движения Буряад-Монгол Эрхэтэн
 • Екатерина Морланд
  антивоенная активистка
 • Ринчин Гомбоев
  гражданский активист, блогер
 • Владимир Хамутаев
  председатель Конгресса Бурятского Народа
 • Раджана Дугар ДеПонте
  со-председатель демократического движения Буряад-Монгол Эрхэтэн
 • Марина Ханхалаева
  руководитель движения за независимость Тусгаар Буряад-Монгол
 • Ранжур Пинаев
  активист
 • Зоригто Дабаев
  активист
 • Александр Болохов
  активист
 • Баир Иванов
  активист
 • Николай Васильевич Васильев
  активист
 • Эрдэм Дабаев
  активист
 • Туяна Будаева
  активист
 • Арюна Дабаева
  активист
 • Сандан Рабданов
  активист
 • Эрдэм Балдандоржиев
  активист
 • Саян Александрович Доржиев
  активист